Момчетата и слухът

Posted by:

Понякога момчетата (а също и момичетата) може да страдат от недиагностицирана загуба на слуха поради състояние, наречено „лепкаво ухо”. У дома или в класната стая е важно да се провери дали непослушанието всъщност не се дължи на това, че детето не чува какво му казвате да направи. Ако подозирате загуба на слуха, консултирайте се с лекар – състоянието се лекува лесно и диагностицирането му е важно, за да не изостават децата в езиковото си развитие и в работата в училище. Проблемът „лепкаво ухо” може да изчезва и да се появява отново, като засяга децата в различни моменти.

0